PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.5a
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Vestřev
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Dolní Olešnice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:1051[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-0330-0-00
Plocha povodí:299.989[km2]Zeměpisné souřadnice:15.7417222 v.d.   50.5144063 s.š.
Nula vodočtu:332.16[m n. m.]Procento plochy povodí toku:0.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11035.8od ústí Malého Labe po VD Les Království
2.SPA (pohotovost)13548.9Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16064.3
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.83[m3s-1][m3s-1]55.8119151238281
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
OÚ Dolní Olešnice II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ TrutnovKrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
35402.06.2013
31007.08.2006
18529.10.2017
16425.06.2013
14518.11.2004
12816.11.2015
12525.06.2009
  
[cm]XII. - IV.
20731.03.2006
20717.02.2022
19207.12.2007
17730.03.2015
17619.01.2007
17523.02.2017
16821.03.2004
16701.03.2008
Popis umístění profilu:
100 m pod jezem MVE Vestřev, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
5a[ Generováno : 06.06.2023]