PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.23a
Stanice kategorie : B

Tok:Tichá OrliceStanice:Dolní Libchavy
Kraj:Pardubický krajORP:Ústí nad OrlicíObec:Libchavy
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:51.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-0330-0-00
Plocha povodí:304.062[km2]Zeměpisné souřadnice:16.3958951 v.d.   49.9885498 s.š.
Nula vodočtu:325.87[m n. m.]Procento plochy povodí toku:40.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)23546.5Ústí nad Orlicí - Ćernovír
2.SPA (pohotovost)28070.1Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)32098
Průměrný roční stav:43[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.82[m3s-1][m3s-1]43.990.2114175205
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Libchavy II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Ústí nad OrlicíMěÚ Vysoké Mýto
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
43207.07.1997
20422.07.2011
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
34906.01.1982
32831.03.2006
32012.03.1981
31801.01.1987
30513.01.1976
30203.01.2003
29610.03.2000
29119.03.2005
Popis umístění profilu:
pod silničním nadjezdem spojujícím Ústí n. O. s Libchavami, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
23a[ Generováno : 02.12.2023]