PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.377
Stanice kategorie : A

Tok:KřetínkaStanice:VD Letovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:BoskoviceObec:Letovice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:2.75[km]Číslo hydrologického pořadí:4-15-02-0340-2-00
Plocha povodí:126.593[km2]Zeměpisné souřadnice:16.5585716 v.d.   49.553409 s.š.
Nula vodočtu:332.78[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)804.9VD Letovice - Adamov
2.SPA (pohotovost)958.03Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14021
Průměrný roční stav:32[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.56[m3s-1][m3s-1]4.511.316.334.145
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Letovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20708.07.1997
17018.07.1965
16027.08.1938
13914.05.1962
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
15001.04.2006
14713.03.1937
14208.02.1946
13310.03.1941
12922.03.1947
  
  
  
Popis umístění profilu:
100 m pod hrází, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
377[ Generováno : 29.05.2023]