PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.354
Stanice kategorie : A

Tok:Moravská DyjeStanice:Janov
Kraj:Jihočeský krajORP:DačiceObec:Cizkrajov
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:248.86[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-01-0560-0-00
Plocha povodí:517.957[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4348051 v.d.   48.9930423 s.š.
Nula vodočtu:439.86[m n. m.]Procento plochy povodí toku:82
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15014.233Dačice - ústí do rakouské Dyje
2.SPA (pohotovost)18019.704Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22031.014
Průměrný roční stav:60[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.31[m3s-1][m3s-1]21.54761.5103125
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Jemnice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
36230.06.2006
32921.05.1985
30314.08.2002
24108.08.1985
18907.06.1967
18527.06.1983
  
  
[cm]XII. - IV.
33929.03.2006
30631.12.2002
27126.03.1988
26322.03.1985
24912.01.1976
15807.02.1980
13812.12.1979
  
Poznámka
* nula vodočtu byla 439,82 m n.m.
Popis umístění profilu:
pod mostem v Janově, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
354[ Generováno : 02.06.2023]