PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.197
Stanice kategorie : A

Tok:BerounkaStanice:Liblín
Kraj:Plzeňský krajORP:KraloviceObec:Kozojedy
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:101.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0880-0-00
Plocha povodí:6455.795[km2]Zeměpisné souřadnice:13.5459443 v.d.   49.9191978 s.š.
Nula vodočtu:269.75[m n. m.]Procento plochy povodí toku:73
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)180141Liblín - Zbečno
2.SPA (pohotovost)260263Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)340420Zvíkovec
Průměrný roční stav:63[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:27.6[m3s-1][m3s-1]24352867710801270
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Liblín II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Rokycany371706111, 737200990, 731410434OPIS HZS Rokycany
OÚ ZvíkovecKrÚ Plzeňského kraje,MěÚ Rakovník
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
70313.08.2002
44303.06.2013
39028.05.2006
23024.11.2002
21702.11.1998
  
  
  
[cm]XII. - IV.
34803.01.2003
32914.01.2011
27219.03.2005
26028.02.1997
24626.03.2001
23701.02.2005
23525.12.2012
21603.03.1999
Popis umístění profilu:
vlevo nad mostem v Liblíně, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
197[ Generováno : 24.06.2024]