PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.193
Stanice kategorie : A

Tok:StřelaStanice:VD Žlutice
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Žlutice
Provozovatel:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:68.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0190-2-00
Plocha povodí:215.699[km2]Zeměpisné souřadnice:13.1267009 v.d.   50.0849834 s.š.
Nula vodočtu:483.32[m n. m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1207.57Žlutice - Čichořice
2.SPA (pohotovost)16012.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)21021.3Žlutice
Průměrný roční stav:36[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.921[m3s-1][m3s-1]8.8328.841.985.1110
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Vltavy - obsluha VD Žlutice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Karlovy VaryMěÚ Kralovice
RPP ČHMÚ Plzeň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20504.06.2013
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
26115.01.2011
24511.03.1981
23602.01.1987
23226.03.1988
22430.03.2006
22029.03.1987
19710.04.1987
  
Popis umístění profilu:
pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
193[ Generováno : 24.06.2024]