PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.185
Stanice kategorie : B

Tok:ÚslavaStanice:Prádlo
Kraj:Plzeňský krajORP:NepomukObec:Klášter
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:58.34[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-05-0110-0-00
Plocha povodí:142.033[km2]Zeměpisné souřadnice:13.562278 v.d.   49.501017 s.š.
Nula vodočtu:425.44[m n. m.]Procento plochy povodí toku:18.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1406.51Prádlo - Ždírec
2.SPA (pohotovost)1608.59Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18010.9rybník Klášter
Průměrný roční stav:59[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.803[m3s-1][m3s-1]12.528.539.374.995.5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Prádlo II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nepomuk371519730, 371519714KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Klášter371591153, 724181253KOPIS HZS Plzeň,MěÚ Blovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28113.08.2002
23102.06.2013
20002.09.1995
19520.10.1996
19208.06.2002
19223.11.2002
19228.05.2006
18904.07.2012
[cm]XII. - IV.
22621.12.1993
19914.01.2011
19124.12.2012
18828.02.2006
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
silniční most na Klášter, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
185[ Generováno : 21.06.2024]