PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.167
Stanice kategorie : A

Tok:MžeStanice:Stříbro
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Stříbro
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:41.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-1280-0-00
Plocha povodí:1144.011[km2]Zeměpisné souřadnice:13.00861 v.d.   49.7522459 s.š.
Nula vodočtu:354.44[m n. m.]Procento plochy povodí toku:62.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15039.3Stříbro - Hracholusky
2.SPA (pohotovost)18054.9Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22077.9Stříbro
Průměrný roční stav:67[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6.04[m3s-1][m3s-1]51.2102130212255
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Stříbro II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
45030.09.1890
31028.05.2006
29013.08.2002
22203.06.2013
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41505.02.1909
36431.01.1982
33714.03.1947
31914.03.1940
31114.01.2011
31003.01.2003
30301.03.1931
27204.03.1956
Popis umístění profilu:
východní okraj města Stříbra - pod ČOV, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
167[ Generováno : 11.04.2024]