PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.176
Stanice kategorie : A

Tok:RadbuzaStanice:Lhota
Kraj:Plzeňský krajORP:PlzeňObec:Plzeň
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:14.1[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-1020-0-00
Plocha povodí:1181.819[km2]Zeměpisné souřadnice:13.3258534 v.d.   49.6888081 s.š.
Nula vodočtu:313.96[m n. m.]Procento plochy povodí toku:53.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)20034.211Lhota - VD České údolí
2.SPA (pohotovost)26050.796Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)31085.853Lhota
Průměrný roční stav:58[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.7[m3s-1][m3s-1]33.783.3114209261
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Lhota II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Plzně378033200, 724602809, fax 377033202KrÚ Plzeňského kraje
ÚMO Plzeň 3378036400, 602641460OPIS HZS Plzeň-město
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
43213.08.2002
36309.05.1978
36303.07.1987
34131.05.1986
33503.06.2013
31623.08.1977
31321.07.1981
  
[cm]XII. - IV.
35303.01.2003
34427.02.1997
32221.01.1986
32001.02.1982
31813.03.1979
31827.01.1995
31409.01.2011
  
Popis umístění profilu:
jihovýchodní okraj obce Lhota, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
176[ Generováno : 21.06.2024]