PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.233
Stanice kategorie : B

Tok:OhřeStanice:Žatec
Kraj:Ústecký krajORP:ŽatecObec:Žatec
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:87.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-03-0280-0-00
Plocha povodí:3968.874[km2]Zeměpisné souřadnice:13.5403609 v.d.   50.3350137 s.š.
Nula vodočtu:197.64[m n. m.]Procento plochy povodí toku:71
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)250326ústí Libockého potoka - ústí Chomutovky
2.SPA (pohotovost)500Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)700
Průměrný roční stav:47[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:30.5[m3s-1][m3s-1]212396482699801
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Žatec II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OS Městské policie Žatec415711060, 415710363
OPIS HZS Ústeckého kraje415778810
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
KrÚ Ústeckého kraje475657535
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
17908.05.1978
14123.07.1980
12404.11.1977
6502.06.1997
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
18707.02.1980
16714.03.1979
16128.02.1997
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
300 m nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
233[ Generováno : 29.03.2023]