PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.317a
Stanice kategorie : B

Tok:Olešnice (Kokorka)Stanice:Kokory
Kraj:Olomoucký krajORP:PřerovObec:Kokory
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:5.8[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-03-1290-0-10
Plocha povodí:95.409[km2]Zeměpisné souřadnice:17.3748567 v.d.   49.4969239 s.š.
Nula vodočtu:213.57[m n. m.]Procento plochy povodí toku:69.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1903.36Penčice - ústí Olešnice do Moravy
2.SPA (pohotovost)2406.19Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)29010.1
Průměrný roční stav:106[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.491[m3s-1][m3s-1]6.5417.623.740.649.2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Přerova602 746 642, 950 781 108, 581 268 471OÚ Brodek u Přerova,OÚ Citov,Magistrát města Olomouce
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30414.10.2020
28702.06.2010
16813.07.2002
12518.07.2003
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
27929.03.2006
21518.03.2005
21028.01.2003
20901.03.2010
19630.01.2002
  
  
  
Popis umístění profilu:
u lávky pro pěší, pod kostelem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
317a[ Generováno : 29.03.2023]