PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : C

Tok:LabeStanice:Jaroměř
Kraj:Královéhradecký krajORP:JaroměřObec:Jaroměř
Provozovatel:automatická hlásná stanice
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-02-0600-0-00
Plocha povodí:1224.103[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9249555 v.d.   50.3427582 s.š.
Nula vodočtu:246.37[m n. m.]Procento plochy povodí toku:2.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho3.53
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)359
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:15.3[m3s-1][m3s-1]97.1192238359416
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28303.06.2013
24028.09.2010
18522.07.2011
18310.06.2013
16025.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
20515.01.2011
18622.03.2010
17101.03.2012
15606.03.2009
  
  
  
  
Poznámka
průtokoměr firmy provozující elektrárnu
Popis umístění profilu:
u mostu do Josefova, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Jaroměř[ Generováno : 11.04.2024]