PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : B

Tok:MalšeStanice:Leopoldschlag
Kraj:ORP:Obec:
Provozovatel:
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-0050-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5035033 v.d.   48.6173265 s.š.
Nula vodočtu:623[m n. m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Leopoldschlag[ Generováno : 25.02.2024]