PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : C

Tok:LabeStanice:Brod
Kraj:Královéhradecký krajORP:JaroměřObec:Heřmanice
Provozovatel:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:1022.84[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-0810-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9089 v.d.   50.3878 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:1.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho2.48
1.SPA (bdělost)300
2.SPA (pohotovost)340
3.SPA (ohrožení)370
3.SPA (extrémní povodeň)265
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:10.1[m3s-1][m3s-1]60.6122158265321
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ JaroměřKrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
47402.06.2013
40308.08.2006
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41801.04.2006
40508.12.2007
39001.03.2008
37917.02.2022
37519.01.2007
  
  
  
Popis umístění profilu:
nad mostem na hlavní silnici z Jaroměře na Kuks, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Brod[ Generováno : 26.02.2024]