PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.89b
Stanice kategorie : A

Tok:StropniceStanice:Humenice
Kraj:Jihočeský krajORP:Trhové SvinyObec:Horní Stropnice
Provozovatel:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy České Budějovice
Staničení:45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-0420-1-00
Plocha povodí:35.96[km2]Zeměpisné souřadnice:14.743127 v.d.   48.7745293 s.š.
Nula vodočtu:526[m n. m.]Procento plochy povodí toku:8.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)3.5VD Humenice - Byňov
2.SPA (pohotovost)5.5Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)10.2Údolí u Nových Hradů, Štiptoň
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denne
 II.2x denne
 III.3x denne
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20407.08.2002
18513.08.2002
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
ca 100 m pod VD Humenice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
89b[ Generováno : 27.03.2023]