PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.36
Stanice kategorie : B

Tok:ChrudimkaStanice:Padrty
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Bojanov
Provozovatel:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:47.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-0250-3-00
Plocha povodí:225.07[km2]Zeměpisné souřadnice:15.6872458 v.d.   49.8438396 s.š.
Nula vodočtu:433.81[m n. m.]Procento plochy povodí toku:26.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)125VD Seč - VD Práčov
2.SPA (pohotovost)150Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)165Bojanov
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.37[m3s-1][m3s-1]20.448.964.7110133
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Seč II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111
OÚ Bojanov
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23713.08.1880
19811.11.1927
19826.08.1938
19030.10.1930
18926.08.1958
17722.10.1960
17415.05.1953
16902.09.1958
[cm]XII. - IV.
19304.01.1932
19104.04.2006
17319.03.1957
16515.03.1937
16405.03.2009
  
  
  
Popis umístění profilu:
asi 250 m pod silničním mostem komunikace Seč - Nasavrky, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
36[ Generováno : 07.12.2023]