PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list operativního profilu
Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Hevlín
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Hevlín
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:81.55[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-0750-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:16.3808545 v.d.   48.7440062 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:23
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho
1.SPA (bdělost)240
2.SPA (pohotovost)380
3.SPA (ohrožení)500
3.SPA (extrémní povodeň)
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
52331.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
20 m nad mostem k hranici, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
Hevlín[ Generováno : 23.02.2024]