PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.364
Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Trávní Dvůr
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Hrabětice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:74.8[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-0881-0-00
Plocha povodí:3535.061[km2]Zeměpisné souřadnice:16.4376431 v.d.   48.7908632 s.š.
Nula vodočtu:172.68[m n. m.]Procento plochy povodí toku:26
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)30050.5Hevlín - vtok do VD N.Mlýny
2.SPA (pohotovost)40081.6Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)500153
Průměrný roční stav:101[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:9.94[m3s-1][m3s-1]71140172250285
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
58320.06.1926
54808.06.1965
53728.05.1928
52902.09.1938
55901.07.2006
51614.08.2002
  
  
[cm]XII. - IV.
56011.03.1941
53025.03.1947
52208.12.1939
46211.02.1948
55830.03.2006
  
  
  
Popis umístění profilu:
300 m pod mostem do hraničního pásu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
364[ Generováno : 25.02.2024]