PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.37
Stanice kategorie : A

Tok:ChrudimkaStanice:Svídnice
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Svídnice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:30.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-0310-2-00
Plocha povodí:274.158[km2]Zeměpisné souřadnice:15.8101427 v.d.   49.881738 s.š.
Nula vodočtu:300.03[m n. m.]Procento plochy povodí toku:31.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)10430VD Práčov - ústí Novohradky
2.SPA (pohotovost)13450.3Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14458Slatiňany-Škrovád, Janderov, Píšťovy, Májov, Tuněchody
Průměrný roční stav:34[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.55[m3s-1][m3s-1]23.956.474.2124150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Svídnice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111Magistrát města Pardubic
MěÚ Slatiňany
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15508.07.1997
13022.10.1960
11415.05.1962
11319.07.1997
10909.08.2006
10827.06.2013
  
  
[cm]XII. - IV.
12902.04.2006
11006.03.2009
10302.02.1967
10210.02.1966
10015.01.2011
  
  
  
Popis umístění profilu:
100 m pod hrází vodní nádrže Křižanovice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
37[ Generováno : 01.03.2024]