PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.398
Stanice kategorie : A

Tok:JihlavaStanice:Přibice
Kraj:Jihomoravský krajORP:PohořeliceObec:Přibice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:7.46[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-04-0070-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:16.571764 v.d.   48.9590566 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:94
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)250Přibice - ústí toku do VD Nové Mlýny
2.SPA (pohotovost)310Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)370
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
43502.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
200 m pod silničním mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
398[ Generováno : 15.04.2024]