PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.4
Stanice kategorie : B

Tok:ČistáStanice:Rudník
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Rudník
Provozovatel:OÚ Rudník
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:6.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-0320-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:15.7291205 v.d.   50.5678372 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:39.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)70celý tok
2.SPA (pohotovost)120Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)150ústí do Labe
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Rudník II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
areál firmy, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
4[ Generováno : 01.03.2024]