PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.401
Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Břeclav-Ladná
Kraj:Jihomoravský krajORP:BřeclavObec:Ladná
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:28.82[km]Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-0451-0-00
Plocha povodí:12283.702[km2]Zeměpisné souřadnice:16.8537248 v.d.   48.8037157 s.š.
Nula vodočtu:157.38[m n. m.]Procento plochy povodí toku:91
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)155100Ladná - ústí toku (státní hranice)
2.SPA (pohotovost)270200Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)405350
Průměrný roční stav:58[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:34.1[m3s-1][m3s-1]160341436693820
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
29502.07.2006
41220.07.1997
40815.08.2002
40404.06.2010
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
45702.04.2006
41028.03.1988
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
na mostním pilíři, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
401[ Generováno : 02.12.2023]