PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.43
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Přelouč
Kraj:Pardubický krajORP:PřeloučObec:Břehy
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:950.95[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-04-0590-0-00
Plocha povodí:6437.516[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5718976 v.d.   50.0450832 s.š.
Nula vodočtu:204.54[m n. m.]Procento plochy povodí toku:12.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)240263Pardubice - ústí Cidliny
2.SPA (pohotovost)330429Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)400581Tři Dvory (v pásmu hygienické ochrany)
Průměrný roční stav:92[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:53.5[m3s-1][m3s-1]285502602845956
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Přelouč II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chvaletice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
45610.07.1997
36122.07.1997
32303.05.1983
31809.08.2006
31626.06.2013
30903.06.2013
  
  
[cm]XII. - IV.
46014.03.1981
44502.04.2006
42011.03.2000
39030.01.2002
38504.01.2003
37307.01.1982
37214.02.2002
36428.02.2002
Popis umístění profilu:
asi 200 m pod elektrárnou, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
43[ Generováno : 25.02.2024]