PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.48
Stanice kategorie : B

Tok:VrchliceStanice:Vrchlice
Kraj:Středočeský krajORP:Kutná HoraObec:Malešov
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-01-0310-2-00
Plocha povodí:97.43[km2]Zeměpisné souřadnice:15.2276383 v.d.   49.926046 s.š.
Nula vodočtu:291.27[m n. m.]Procento plochy povodí toku:73.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1059.065tok pod VD Vrchlice
2.SPA (pohotovost)12012.833Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)13015.682Kutná Hora
Průměrný roční stav:32[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.265[m3s-1][m3s-1]5.8815.621.338.147
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Vrchlice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Kutná Hora327512706, 607361346MěÚ Kolín
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
12511.06.2004
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
12228.03.2006
11118.03.2005
10925.03.2004
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
asi 600 m pod hrází VD Vrchlice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
48[ Generováno : 11.04.2024]