PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.50
Stanice kategorie : B

Tok:JavorkaStanice:Lázně Bělohrad
Kraj:Královéhradecký krajORP:JičínObec:Lázně Bělohrad
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:28.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-02-0300-0-00
Plocha povodí:38.34[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5833963 v.d.   50.4318786 s.š.
Nula vodočtu:293.74[m n. m.]Procento plochy povodí toku:18.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)906celý tok
2.SPA (pohotovost)12010.4Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15015.5Staré Smrkovice
Průměrný roční stav:27[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.32[m3s-1][m3s-1]4.96121627.132.9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Lázně Bělohrad II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ JičínKrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Šárovcova Lhota
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16602.06.2013
13920.08.2001
12610.08.1977
11006.06.1968
10521.06.2007
  
  
  
[cm]XII. - IV.
20003.03.1933
17009.02.1946
14007.12.1939
14017.03.1947
13904.02.1967
13012.01.1948
12506.01.1982
12503.03.1982
Popis umístění profilu:
u mostu v severní části náměstí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
50[ Generováno : 17.07.2024]