PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.51
Stanice kategorie : A

Tok:CidlinaStanice:Nový Bydžov
Kraj:Královéhradecký krajORP:Nový BydžovObec:Nový Bydžov
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:41.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-02-0490-0-00
Plocha povodí:455.922[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4996954 v.d.   50.2381026 s.š.
Nula vodočtu:223.76[m n. m.]Procento plochy povodí toku:38.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15012.7ústí Javorky - ústí Bystřice
2.SPA (pohotovost)19024.4Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)23045.3Sloupno
Průměrný roční stav:53[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.23[m3s-1][m3s-1]26.65874.5119141
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Nový Bydžov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28503.06.2013
25631.07.1980
23829.09.2010
22019.06.1979
21124.10.1981
20814.06.1995
  
  
[cm]XII. - IV.
24501.04.2006
24404.01.2003
23931.12.1987
23529.01.2002
23227.02.2002
22609.02.1946
22515.01.2011
22406.01.1982
Popis umístění profilu:
asi 300 m pod mostem silnice směr Hradec Králové, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
51[ Generováno : 26.02.2024]