PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.9
Stanice kategorie : A

Tok:ÚpaStanice:Horní Maršov
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Horní Maršov
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:64[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-02-0090-0-00
Plocha povodí:81.989[km2]Zeměpisné souřadnice:15.8204106 v.d.   50.6604699 s.š.
Nula vodočtu:570.45[m n. m.]Procento plochy povodí toku:15.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11031.5horní tok po Horní Staré Město
2.SPA (pohotovost)13040.4Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16054.5Mladé Buky
Průměrný roční stav:38[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.4[m3s-1][m3s-1]26.763.684141171
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Horní Maršov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Trutnov
KrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
MěÚ Svoboda nad Úpou
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28514.08.1948
25912.07.1937
25907.07.1997
19707.08.2006
16902.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
25813.01.1948
  
  
  
  
  
  
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
pod mostem v blízkosti OÚ, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
9[ Generováno : 26.02.2024]