PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.1
Stanice kategorie : B

Tok:LabeStanice:Špindlerův Mlýn
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Špindlerův Mlýn
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:1084.79[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-0051-1-00
Plocha povodí:53.058[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5980379 v.d.   50.7231692 s.š.
Nula vodočtu:691.95[m n. m.]Procento plochy povodí toku:0.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)16519.1horní tok po VD Labská
2.SPA (pohotovost)20036.9Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22049.5Špindlerův Mlýn - pod hotelem Hradec
Průměrný roční stav:107[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.3[m3s-1][m3s-1]33.97088.4137160
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Labská II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Špindlerův Mlýn
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
33419.07.1997
32807.08.2006
30007.07.1997
27721.07.2001
23710.10.1997
23324.06.2009
23317.05.2014
21301.09.1995
[cm]XII. - IV.
19830.03.2015
19722.04.1995
19218.01.2007
18925.02.1997
18714.12.2003
18507.12.2007
  
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
v jižní části obce za garážemi, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
1[ Generováno : 11.04.2024]