PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.108
Stanice kategorie : B

Tok:Černovický potokStanice:Tučapy
Kraj:Jihočeský krajORP:SoběslavObec:Tučapy
Provozovatel:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:13.35[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-0350-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:14.8041569 v.d.   49.2876824 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:74.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)140Tučapy - ústí do Lužnice
2.SPA (pohotovost)160Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)180
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Tučapy II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
HZS Jihočeského kraje, ÚO Tábor38125221-3, 381411270, 725035502MěÚ Soběslav
OÚ Sedlečko u Soběslavě381522332, 725031472
RPP ČHMÚ České Budějovice386460721,386460383VHD Povodí Vltavy České Budějovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
cca 200 m od silničního mostu na trase Tučapy - Dírná, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
108[ Generováno : 29.05.2023]