PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.21
Stanice kategorie : B

Tok:KněžnáStanice:Rychnov nad Kněžnou
Kraj:Královéhradecký krajORP:Rychnov nad KněžnouObec:Rychnov nad Kněžnou
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:8.2[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-01-0770-0-00
Plocha povodí:75.354[km2]Zeměpisné souřadnice:16.2757167 v.d.   50.1544066 s.š.
Nula vodočtu:302.96[m n. m.]Procento plochy povodí toku:80.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1009.58celý tok
2.SPA (pohotovost)13014.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16020.1Rychnov nad Kněžnou
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.87[m3s-1][m3s-1]9.2123.832.256.969.8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Rychnov nad Kněžnou II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Synkov
OÚ Častolovice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20108.07.1997
16523.05.2005
15129.06.2020
14618.06.2020
14301.09.1995
12323.07.1998
  
  
[cm]XII. - IV.
18531.03.2006
17009.03.2000
13929.01.2002
12103.01.2003
11419.03.2005
10825.02.1997
10030.01.1995
  
Popis umístění profilu:
80 m pod silničním a železničním mostem v blízkosti hřbitova, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
21[ Generováno : 30.05.2024]