PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.215
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Mělník
Kraj:Středočeský krajORP:MělníkObec:Mělník
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:836.65[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-03-0030-0-00
Plocha povodí:41831.467[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4691632 v.d.   50.3522646 s.š.
Nula vodočtu:152.73[m n. m.]Procento plochy povodí toku:81.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)400815Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře
2.SPA (pohotovost)5001190Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)5501410horní část Křešic
N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:233[m3s-1][m3s-1]10802060252036404150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
 II.4x denně
 III.min 3x denně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
106615.08.2002
64011.07.1954
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
pod starým silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
215[ Generováno : 21.06.2024]