PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.357
Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Raabs an der Thaya
Kraj:ORP:Obec:
Provozovatel:Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:235.3[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-01-0750-0-00
Plocha povodí:44.211[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4877451 v.d.   48.8484906 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:10
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)260Raabs - státní hranice
2.SPA (pohotovost)351Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)410
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
64830.06.2006
60413.08.2002
51408.08.2002
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
57829.03.2006
49831.01.1982
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
200 m pod soutokem s Mor. Dyjí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
357[ Generováno : 06.06.2023]