PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.64
Stanice kategorie : A

Tok:JizeraStanice:Jablonec nad Jizerou
Kraj:Liberecký krajORP:JilemniceObec:Jablonec nad Jizerou
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:131.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-0130-0-00
Plocha povodí:181.313[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4384112 v.d.   50.6950287 s.š.
Nula vodočtu:434.77[m n. m.]Procento plochy povodí toku:8.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15056.6horní tok Jizery po ústí Jizerky
2.SPA (pohotovost)18074.6Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)21094.2Jablonec nad Jizerou
Průměrný roční stav:33[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5.49[m3s-1][m3s-1]80162203310362
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
37713.08.2002
29921.07.2001
22910.09.2001
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28609.03.2000
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
u ČOV nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
64[ Generováno : 07.12.2023]