PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.119
Stanice kategorie : B

Tok:SpůlkaStanice:Bohumilice
Kraj:Jihočeský krajORP:VimperkObec:Čkyně
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:0.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-02-0200-0-00
Plocha povodí:104.623[km2]Zeměpisné souřadnice:13.802535 v.d.   49.0996792 s.š.
Nula vodočtu:548.49[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)21024.3Onšovice - Němětice
2.SPA (pohotovost)25035.4Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)29048
Průměrný roční stav:95[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.918[m3s-1][m3s-1]1129396884
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28512.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
16021.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
cca 400 m nad soutokem s Volyňkou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
119[ Generováno : 23.02.2024]