PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.189
Stanice kategorie : A

Tok:KlabavaStanice:Hrádek
Kraj:Plzeňský krajORP:RokycanyObec:Hrádek
Provozovatel:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:25.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-01-0200-0-00
Plocha povodí:158.122[km2]Zeměpisné souřadnice:13.6622784 v.d.   49.7142028 s.š.
Nula vodočtu:397.17[m n. m.]Procento plochy povodí toku:45
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11013.4Hrádek - VD Klabava
2.SPA (pohotovost)15026Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)19042.1Kamenný Újezd, Rokycany
Průměrný roční stav:40[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.13[m3s-1][m3s-1]12.634.148.999.4129
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Hrádek II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Rokycany371706111, 737200990, 731410434KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Kamenný Újezd371727210, 724162531OPIS HZS Rokycany,Magistrát města Plzně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30012.08.2002
24328.05.2006
23002.06.2013
20008.08.2002
18328.05.2014
18010.06.2013
15821.07.2011
15224.05.2018
[cm]XII. - IV.
16228.03.2006
13823.12.2012
13313.02.2005
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
lávka pod koupalištěm, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
189[ Generováno : 21.06.2024]