PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.2
Stanice kategorie : A

Tok:LabeStanice:Labská
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Špindlerův Mlýn
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:1082.816[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-0051-2-00
Plocha povodí:61.268[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5851266 v.d.   50.7102425 s.š.
Nula vodočtu:658.37[m n. m.]Procento plochy povodí toku:0.1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)5512.4VD Labská - ústi Malého Labe
2.SPA (pohotovost)8029.3Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)10047.1Vrchlabí - Podhůří u COV
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.62[m3s-1][m3s-1]28.358.273.3113132
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
VHD Povodí Labe Hradec Králové II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293
OÚ Špindlerův Mlýn
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26229.07.1897
23419.07.1997
23007.08.2006
20507.07.1997
11325.06.2013
9824.06.2009
  
  
[cm]XII. - IV.
11909.03.2000
9829.04.2013
9730.03.2015
9518.01.2007
9407.12.2007
  
  
  
Popis umístění profilu:
pod hrází nádrže Labská, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
2[ Generováno : 01.03.2024]