PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.230
Stanice kategorie : B

Tok:BystřiceStanice:Ostrov
Kraj:Karlovarský krajORP:OstrovObec:Ostrov
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:7.4[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0710-0-00
Plocha povodí:127.568[km2]Zeměpisné souřadnice:12.9363295 v.d.   50.3050073 s.š.
Nula vodočtu:393.9[m n. m.]Procento plochy povodí toku:77.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)11516.7celý tok
2.SPA (pohotovost)14024.8Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18040.1
Průměrný roční stav:43[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.88[m3s-1][m3s-1]16.436.947.877.692.5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ OstrovMěÚ Kadaň
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
18901.11.1998
16612.08.2002
15902.06.2013
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
15310.03.2000
13907.12.2007
13803.01.2003
13631.03.2006
12519.03.2005
  
  
  
Popis umístění profilu:
u kláštera, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
230[ Generováno : 29.05.2024]