PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.3
Stanice kategorie : B

Tok:Malé LabeStanice:Horní Lánov
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Lánov
Provozovatel:OÚ Lánov
Centrum automatizovaného sběru dat:Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:10.6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-0200-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:15.6596209 v.d.   50.6325136 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:54.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)105celý tok
2.SPA (pohotovost)145Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)160Prosečné
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.27[m3s-1][m3s-1]9.4623.431.15364.3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Lánov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
OÚ Dolní Lánov
OÚ Prosečné
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
cca 10 m pod mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
3[ Generováno : 11.04.2024]