PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.365
Stanice kategorie : A

Tok:JevišovkaStanice:VD Jevišovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Jevišovice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:53.75[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-0090-2-00
Plocha povodí:139.656[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9844398 v.d.   48.9917035 s.š.
Nula vodočtu:313.79[m n. m.]Procento plochy povodí toku:18
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)553.37Jevišovka - Výrovice
2.SPA (pohotovost)655.48Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)8510.2
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.268[m3s-1][m3s-1]4.78.712.226.436
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
MěU Jevišovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8829.10.1989
8506.06.1965
8213.08.2002
7814.05.1984
7316.05.1979
7322.09.1984
  
  
[cm]XII. - IV.
8631.12.2002
8313.03.1969
7903.02.1985
7503.02.1966
7524.03.1970
13529.03.2006
  
  
Popis umístění profilu:
u silničního mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
365[ Generováno : 11.04.2024]