PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.57
Stanice kategorie : A

Tok:MrlinaStanice:Vestec
Kraj:Středočeský krajORP:NymburkObec:Vestec
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:10.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-05-0520-0-00
Plocha povodí:458.978[km2]Zeměpisné souřadnice:15.1455674 v.d.   50.2397659 s.š.
Nula vodočtu:187.95[m n. m.]Procento plochy povodí toku:70.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15011od Štítarského potoka po ústí Mrliny
2.SPA (pohotovost)19019.7Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)24035.3Vestec, Křinec
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.08[m3s-1][m3s-1]15.33545.675.190
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Vestec II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nymburk
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31403.06.2013
30229.09.2010
29024.08.1977
21915.08.2010
20913.07.1996
20221.06.2020
17230.06.2020
16826.06.2013
[cm]XII. - IV.
32328.03.2006
28804.01.2003
23008.12.1975
22215.01.2011
20627.02.2002
20023.01.2012
18626.02.2013
17203.02.2004
Poznámka
do 31.10.2007 byla kóta nuly vodočtu 187,78 m n.m.
Popis umístění profilu:
poblíž hráze Velkého návesního rybníka, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
57[ Generováno : 22.04.2024]