PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.12
Stanice kategorie : A

Tok:MetujeStanice:Maršov nad Metují
Kraj:Královéhradecký krajORP:NáchodObec:Velké Petrovice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:57.3[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-03-0130-0-00
Plocha povodí:94.675[km2]Zeměpisné souřadnice:16.189817 v.d.   50.5299704 s.š.
Nula vodočtu:418.03[m n. m.]Procento plochy povodí toku:15.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)908.31horní tok - ústí Židovky
2.SPA (pohotovost)12015.3Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)15024.1Adršpach, Teplice, Dědov, Česká Metuje, Maršov nad Metují
Průměrný roční stav:42[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.938[m3s-1][m3s-1]10.524.331.852.763.3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Velké Petrovice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Náchod491 405 463KrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20718.06.1979
20215.08.1938
19908.07.1997
13408.08.2006
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
17331.03.2006
17025.03.1992
15619.03.2005
15306.01.1982
15218.03.1987
14717.02.2022
12627.02.2002
11129.02.2012
Popis umístění profilu:
bezprostředně pod mostem v centru obce, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
12[ Generováno : 01.03.2024]