PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.15
Stanice kategorie : B

Tok:LabeStanice:Jaroměř - Josefov
Kraj:Královéhradecký krajORP:JaroměřObec:Jaroměř
Provozovatel:MěÚ Jaroměř
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:1013.308[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-04-0010-0-00
Plocha povodí:1835.461[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9169454 v.d.   50.3376384 s.š.
Nula vodočtu:244.36[m n. m.]Procento plochy povodí toku:3.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)370Jaroměř - Hradec Králové
2.SPA (pohotovost)460Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)540Jaroměř - Josefov
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:24.3[m3s-1][m3s-1]127245303449517
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Jaroměř II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
59916.06.1926
59727.05.1928
55228.08.1920
55115.11.1925
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
61830.03.1895
61706.03.1891
61331.12.1925
60417.02.1928
58913.01.1920
58401.02.1961
57609.02.1946
57514.01.1948
Poznámka
pozorování v této stanici zvané Jaroměř - Josefov ukončil ČHMÚ v r.1985
Popis umístění profilu:
až pod soutokem Labe s Metují, pod starým mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
15[ Generováno : 02.12.2023]