PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.217
Stanice kategorie : B

Tok:Úštěcký potokStanice:Vědlice
Kraj:Ústecký krajORP:LitoměřiceObec:Úštěk
Provozovatel:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat:Povodí Ohře, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:11.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-03-0540-0-00
Plocha povodí:85.714[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3449046 v.d.   50.5266649 s.š.
Nula vodočtu:185.65[m n. m.]Procento plochy povodí toku:33
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1008.32celý tok
2.SPA (pohotovost)14014.1Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)18020.4
Průměrný roční stav:26[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.329[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Úštěk II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
naproti čp. 69 pod silničním mostkem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
217[ Generováno : 30.05.2024]