PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.252
Stanice kategorie : B

Tok:StěnavaStanice:Meziměstí
Kraj:Královéhradecký krajORP:BroumovObec:Meziměstí
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:46.57[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-03-0020-0-00
Plocha povodí:65.498[km2]Zeměpisné souřadnice:16.2302525 v.d.   50.6264274 s.š.
Nula vodočtu:436.17[m n. m.]Procento plochy povodí toku:27.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)705.91horní tok po Broumov
2.SPA (pohotovost)909.55Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)11014.5Meziměstí, Jetřichov, Hynčice
Průměrný roční stav:20[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.446[m3s-1][m3s-1]10.52838.368.885.1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Meziměstí II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ BroumovKrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Hynčice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
29608.08.2006
11725.07.2001
11707.08.2010
11523.06.2009
11014.10.2020
10206.09.2007
  
  
[cm]XII. - IV.
13031.03.2006
12619.03.2005
12417.02.2022
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
na horním okraji obce těsně pod pěší lávkou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
252[ Generováno : 05.06.2023]