PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.355
Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Schwarzenau
Kraj:ORP:Obec:
Provozovatel:Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:294.1[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-01-0640-0-00
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:15.2580256 v.d.   48.741264 s.š.
Nula vodočtu:491[m n. m.]Procento plochy povodí toku:3.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)185Schwarzenau - Raabs
2.SPA (pohotovost)240Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)270
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
43013.08.2002
42211.05.1951
41611.07.1975
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
37704.03.1977
37416.01.1968
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
na pilíři mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
355[ Generováno : 17.07.2024]