PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.322
Stanice kategorie : A

Tok:Vsetínská BečvaStanice:Vsetín
Kraj:Zlínský krajORP:VsetínObec:Vsetín
Provozovatel:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:80.25[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0691-0-00
Plocha povodí:505.53[km2]Zeměpisné souřadnice:17.9857521 v.d.   49.3424905 s.š.
Nula vodočtu:335.7[m n. m.]Procento plochy povodí toku:69
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)28099.8soutok se Senicí - soutok s Bystřicí
2.SPA (pohotovost)350184Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)400245
Průměrný roční stav:177[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6.38[m3s-1][m3s-1]126234279378420
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Vsetín II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OÚ Jablůnka571452383,603526972
OÚ Pržno571452267,605584987
OÚ Jarcová571631010,603489672
MěÚ Valašské Meziříčí571621341,724220280
KrÚ Zlínského kraje731555128, 731555247
KOPIS HZS Zlín950670299,950670222, 602590878, 725120510
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
49009.07.1919
46003.08.1925
44407.07.1997
44027.06.1987
42019.07.1970
41026.07.1960
40825.10.1930
40726.07.1939
[cm]XII. - IV.
45012.01.1920
37911.03.1908
37420.01.1974
36122.04.1931
36007.04.1917
36029.12.1954
35609.02.1946
35009.02.1966
Popis umístění profilu:
na mostě k továrně MEZ, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
322[ Generováno : 17.07.2024]