PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.362
Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:Znojmo
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Znojmo
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:119.59[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-0650-0-00
Plocha povodí:2500.279[km2]Zeměpisné souřadnice:16.0428039 v.d.   48.8539112 s.š.
Nula vodočtu:210.24[m n. m.]Procento plochy povodí toku:18
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)19567.1Znojmo - Hevlín
2.SPA (pohotovost)23094.1Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)290150
Průměrný roční stav:85[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:9.17[m3s-1][m3s-1]69127157240280
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Znojmo II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
46214.08.2002
38007.06.1965
36630.06.2006
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41231.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
200 m pod vyrovnávací nádrží Znojmo, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
362[ Generováno : 25.02.2024]