PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.42
Stanice kategorie : A

Tok:ChrudimkaStanice:Nemošice
Kraj:Pardubický krajORP:PardubiceObec:Pardubice
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:3.7[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-1090-0-00
Plocha povodí:856.496[km2]Zeměpisné souřadnice:15.7899686 v.d.   50.0164822 s.š.
Nula vodočtu:218.17[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)15040.9ústí Novohradky - Pardubice
2.SPA (pohotovost)18050.6Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)22065.8
Průměrný roční stav:59[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5.22[m3s-1][m3s-1]50.299.2123186215
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Magistrát města Pardubic II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32409.07.1997
31921.07.1997
31426.06.2013
30727.08.1938
29009.08.2006
26315.08.2002
  
  
[cm]XII. - IV.
31630.03.2006
23519.03.2005
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu:
asi 500 m nad mostem silnice Pardubice - Nemošice v objektu vodárny, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
42[ Generováno : 21.04.2024]