PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.49
Stanice kategorie : B

Tok:CidlinaStanice:Jičín
Kraj:Královéhradecký krajORP:JičínObec:Jičín
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:76.05[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-02-0030-0-00
Plocha povodí:39.389[km2]Zeměpisné souřadnice:15.3522899 v.d.   50.433831 s.š.
Nula vodočtu:266.8[m n. m.]Procento plochy povodí toku:3.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)552.99horní tok - ústí Javorky
2.SPA (pohotovost)704.47Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)805.58Jičín, Smidary
Průměrný roční stav:15[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.226[m3s-1][m3s-1]5.2413.217.830.937.8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Jičín II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nový Bydžov495703951, 495703962
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Podhradí
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
HZS Jičín493522200
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8228.09.2010
7009.06.2013
6703.06.2013
6504.05.2005
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
8231.03.2006
7925.02.2012
7419.03.2005
7414.01.2011
6813.02.2005
6711.02.2012
6402.02.2004
6425.12.2010
Popis umístění profilu:
u mostu v ulici Pod Koželuhy v Jičíně, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
49[ Generováno : 25.02.2024]