PDF evidenčního listu ke stažení

Evidenční list hlásného profilu č.55
Stanice kategorie : A

Tok:CidlinaStanice:Sány
Kraj:Středočeský krajORP:PoděbradyObec:Sány
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:6[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-04-0150-0-00
Plocha povodí:1150.983[km2]Zeměpisné souřadnice:15.2415743 v.d.   50.1273023 s.š.
Nula vodočtu:192.71[m n. m.]Procento plochy povodí toku:98.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)19036.9Žehuňský rybník - ústí do Labe
2.SPA (pohotovost)21044.5Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)23052.2Sány
Průměrný roční stav:55[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.83[m3s-1][m3s-1]50.3100125190220
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Sány II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Poděbrady
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257,604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32305.06.2013
25830.09.2010
23127.06.2013
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
32731.03.2006
31505.01.2003
30530.01.2002
25917.01.2011
25114.02.2005
23814.01.2004
22804.02.2004
  
Poznámka
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu:
u mostu silnice Sány - Opolánky, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000:
 
55[ Generováno : 24.06.2024]